Nawierzchnia mineralna hansegrand tegra hansegrand
KlimaGrand - KlimaMineral - KlimaGrand Robust

KlimaGrand to wodoprzepuszczalna nawierzchnia dla dróg oraz ścieżek rowerowych, wykonana z ekologicznych surowców mineralnych. Jest to mieszanka naturalnych kruszyw o uziarnieniu stopniowanym oraz specjalnego żwiru wiążącego (Premix).

KlimaGrand służy jako warstwa nawierzchniowa w alejach parkowych, historycznych szlakach oraz na placach, ścieżkach rowerowych, boiskach sportowych i na placach zabaw, a także w osłonach wokół drzew. Mieszanka mineralna jest tak dobrana, aby w różnych warunkach atmosferycznych powierzchnia jak najmniej się pyliła i mazała. Nawierzchnia drogi jest przepuszczalna dla wody, odporna na mróz i warunki atmosferyczne. Wysoka wytrzymałość na ścinanie sprawia, że KlimaGrand pozostaje stabilna nawet podczas intensywnego użytkowania.

KlimaGrand układa się albo na dynamicznej warstwie środkowej (KlimaMineral), albo bezpośrednio na warstwie nośnej. Konstrukcja 3-warstwowa z KlimaMineral ma swoje zalety, ale dzięki nowo opracowanemu żwirowi wiążącemu (Premix) osiągamy jak dotąd dobre wyniki również w wariancie 2-warstwowym. KlimaGrand montuje się w grubości 3-4 cm. Maksymalna gęstość objętościowa wynosi 2,0 to./m³ - 2,3 to./m³. Standardowa wielkość ziarna wynosi 0-8 mm, w pojedynczych przypadkach może być o grubszym lub drobniejszym uziarnieniu.

KlimaMineral jest dynamiczną warstwą pośrednią pomiędzy podbudową a KlimaGrand. Dzięki nieco grubszemu uziarnieniu 0-16 mm służy jako warstwa przejściowa i wypełnia lukę w uziarnieniu pomiędzy warstwą nośną a warstwą wierzchnią. Dzięki takiej strukturze warstwa dynamiczna może magazynować wodę pochodzącą z opadów, która następnie w okresach suchych jest uwalniana do warstwy powierzchniowej. KlimaMineral znacznie zwiększa obciążalność długotrwałą KlimaGrand. Przenosi ona obciążenia dynamiczne z warstwy powierzchniowej na warstwę nośną. Dlatego nazywa się ją "warstwą dynamiczną".
Maksymalna gęstość objętościowa wynosi 2,0 to./m³ - 2,3 to./m³. KlimaMineral montuje się w grubości od 5 do 6 cm.

KlimaGrand Robust® o grubszym uziarnieniu 0-11 mm ma lekko "toczącą się" powierzchnię, co sprawia, że ta nawierzchna jest dobrym wyborem dla dróg i stref, w których odbywa się ruch samochodowy. Jest stabilna, wykazuje wysoką odporność na ścinanie, jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w montażu. Ze względu na niską zawartość drobnych skladników, KlimaGrand Robust® osiąga dobre odprowadzanie wody i bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie przy minimalnym pyleniu. W zależności od wymagań, nawierzchnia drogowa jest dostępna w różnych odcieniach kolorystycznych. Maksymalna gęstość objętościowa wynosi ok. 2,0 to./m³. KlimaGrand Robust montuje się bezpośrednio na warstwie nośnej, grubość warstwy wynosi 5-6 cm.

W zależności od wymagań, nawierzchnia jest dostępna w różnych kolorach. Ze względów logistycznych zawsze staramy się produkować nawierzchnie tam, gdzie droga do obiektu jest najkrótsza.

Przykłady instalacji:

1) Konstrukcja trzywarstwowa 

KlimaGrand 3-4cm
KlimaMineral 5-6cm
Podbudowa

2) Konstrukcja dwuwarstwowa

KlimaGrand Robust 5-6cm
Podbudowa


Adres:

SAGAS Sp. z o.o.
ul. Szczęsna 26
02-454 Warszawa

Informacje
kontaktowe:
  • E-mail: info@sagas.com.pl
  • Tel. +48 662 241 024